Specitek Sverige AB - nätverk, service, datorer och tillbehör - www.specitek.se

Vi driftsätter, övervakar och underhåller
små och medelstora företags IT-utrustning
med fokus på driftsäkerhet, tillgänglighet
och kostnadseffektivitet.

Specitek Sverige AB
Södra Kungsvägen 66
181 32  Lidingö
Telefon08-767 73 90
Telefax08-767 73 91
E-postE-postadress till Specitek Sverige AB